1. GENERALITĂȚI

STRAJA MTB ENDURO este prima competiție prin care vor fi valorificate traseele de ciclism montan amenajate în stațiunea Straja, Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara.

Competiția se va desfășura într-un format tip raliu care cuprinde 6 probe speciale, cronometrate. Acesta va avea loc pe poteci atât în zona superioară a staţiunii Straja dar şi în partea inferioară, către municipiul Lupeni. Se vor pacurge 2 poteci ciobăneşti dar și traseele de MTB Lupilor și Baloo, care se vor diviza în câte 2 segmente fiecare. Distanțele potecilor parcurse în concurs sunt cuprinse între 1,2 și 3,5 km, iar distanța totală străbătută de un concurent (cu tot cu secțiunile de transfer) este de aproximativ 24 km. Detalierea traseelor și formatul GPS al acestor se regăsește aici: https://strajaenduro.bikeattack.ro/traseu/

Cursa reprezintă o provocare lansată tuturor pasionaților de ciclism montan și este organizată de Fundația Noi Orizonturi Lupeni, în parteneriat cu Asociația Bike Attack Reșița și Clubul Alpin Valea Jiului.

 

2. CATEGORII CONCURENȚI

La competiția Straja MTB Enduro concurenții sunt împăriți în 2 clase: HOBBY și LICENȚIAȚI (MASCULIN: 15-18 ani, 19-29 ani, 30-39 ani, 40 ani+, FEMININ).

Concurenții din clasa HOBBY vor face dovada asigurării de accident și a adeverinței de la medicul de familie. Concurenții la categoria Hobby NU au nevoie de licență, dar nici nu primesc puncte în cadrul cupei (se dau la concurs, dar nu sunt parte a Cupei Naționale) și nu figurează în clasamentul național. Clasa Hobby nu este segmentată pe categorii de vârstă și sexe. Femei și bărbați de toate vârstele, toți concurează în aceeași clasă.

Concurenții la clasa LICENȚIAȚI necesită licență FRC valabilă, conform Asociației pentru Dezvoltarea mountain biking-ului din România (www.mtbcup.ro). Acești participanți sunt automat înscris în Cupa Națională de Enduro și vor figura în Clasamentul Național al disciplinei Enduro. Primii 80 finaliști ai fiecărei categorii primesc puncte. Acestea se adună de la o etapă la alta și vor stabili o ierarhie valorică în scena enduro la sfârșitul sezonului.

Participanții cu vârsta de 18 ani și peste 18 ani vor completa și semna o declarație pe propria răspundere, la oficiul de înregistrare, pentru a putea lua parte la acest eveniment.

Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani vor fi însoțiți de un părinte sau tutore legal care își va da acordul scris pentru participare prin completarea declarației pe proprie răspundere pentru minori.

Ambele tipuri de declarații vor fi pregătite de organizatori și vor fi completate de concurenți/reprezentanți legali, la oficiul de înregistrare.

Pentru fiecare categorie se ia în considerare vârsta pe care concurentul o împlinește în anul concursului, indiferent dacă data de naștere a acestuia este înainte de competiție sau după aceasta.

Verificarea adeverințelor medicale, a asigurărilor, a licențelor FRC, a echipamentului obligatoriu, precum și preluarea numerelor de concurs se va face la oficiul de înscriere, de către organizatorii concursului.

Dacă există mai puțin de 5 participanți la o categorie, aceștia vor fi asimilați de către o altă categorie existentă în concurs.

 

3. ÎNSCRIERE CONCURENȚI

Persoanele interesate se pot înscrie atât online (până în 12 octombrie, inclusiv) prin completarea formularului de înregistrare de pe website-ul Straja Enduro – CNE etapa #4, cât  și la fața locului (în 13 octombrie), la standul de înregistrare a concurenților aflat la Terasa Montana, în stațiunea Straja, Mun. Lupeni

Persoanele înscrise online vor plăti o taxă de validare a poziției ocupate, în valoare de 80 lei. Taxa de înscriere la fața locului se va putea face doar numerar și va fi în valoare de 100 lei.

Listele persoanelor înscrise se va regăsi pe website-ul http://mtbcup.ro/cupe-nationale/straja-enduro-2018/. Acestea se actualizează periodic cu pozițiile validate, în funcție de plățile online înregistrate.

În caz de forță majoră, neprezentare la start, abandon, descalificare sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

 

4. START COMPETIȚIE

Startul general se va da la ora 9.30 din zona Terasei Montana, din stațiunea Straja. Concurenții vor pleca în grupuri de câte 5 persoane. Fiecare participant pornește în cursă când consideră că este pregătit, însă trebuie să respecte orarul pe care îl va primi de la organizatori, pentru a putea lua startul în probele speciale.

Startul în probele speciale va fi luat la intervale de aproximativ 60 de secunde. Intervalele pot varia în funcție de numărul participanților. Concurenții trebuie să fie pregătiți să pornească la momentul indicat în orarul pe care îl vor primi de la organizatori sau la momentul indicat de voluntarii de pe traseu.

Organizatorii au obligația de a înmâna concurenților orarul personalizat al cursei.
Concurenților le revine responsabilitatea de a verifica existența unor posibile erori în ceea ce privește momentul startului și orarul primit.

 

5. TRASEE/PROBE SPECIALE

STRAJA MTB ENDURO se va desfășura într-un format tip raliu care cuprinde 6 probe speciale, cronometrate. Acesta va avea loc pe poteci, atât în zona superioară a staţiunii Straja dar şi în partea inferioară, către municipiul Lupeni. Se vor pacurge 2 poteci ciobăneşti, dar și traseele de MTB Lupilor și Baloo, care se vor diviza în câte 2 segmente fiecare. Distanțele potecilor parcurse în concurs sunt cuprinse între 1,2 și 3,5 km, iar distanța totală străbătută de un concurent (cu tot cu secțiunile de legătură) este de aproximativ 24 km. Detalierea traseelor și formatul GPS al acestor se regăsește aici: https://strajaenduro.bikeattack.ro/traseu/

Organizatorii vor garanta prezența unui deschizător și a unui închizător care să verifice siguranța traseului și a concurenților.

 

6. MARCAJ TRASEE

Traseele vor fi marcate cu semne specifice și bandă semnalizatoare pentru direcționare. Devierea de la trasee (chiar și neintenționată) va atrage dupa sine descalificarea automată. În cazul în care un concurent deviază de la traseu în mod accidental și străpunge banda semnalizatoare, are obligația de a reveni imediat în cursă si de a repoziționa banda ruptă, aducând-o la poziția inițială. Concurenții care nu vor respecta aceasta regulă vor fi descalificați.

Concurenții nu au voie să modifice traseele, înainte sau în timpul evenimentului.

În locurile importante pe circuit vor fi voluntari care vor direcționa concurenții și vor nota numerele de concurs pentru a evita neparcurgerea în totalitate sau scurtarea traseului.

 

7. TRANSFER/SECȚIUNI DE LEGĂTURĂ

Transferurile dintre probele speciale nu sunt cronometrate. Cu toate astea, există o limită de timp în intervalul căreia concurentul trebuie să completeze transferul.

Participanții care se prezintă cu o întârziere prea mare pentru a lua startul în probele speciale vor fi automat penalizați sau descalificați, la decizia comisarilor de traseu.

Dacă un concurent realizează un transfer (necronometrat) al unei etape speciale înaintea timpului impus, acesta trebuie să aștepte în spatele liniei de start până la momentul indicat în orarul său. Pe de alta parte, concurenții care ajung cu întârziere vor lua startul cu prioritate în etapele speciale, cu aprobarea comisarului. Totuși, aceștia vor avea penalizare în funcție de întârzierea înregistrată.

Transferurile se realizează cu respectare regulilor de ciculație rutieră. Accesul rutier nu va fi interzis, așadar concurentul își asumă răspunderea pentru realizarea în siguranță a transferului.

 

8. CRONOMETRARE, CLASAMENT ȘI PREMIERE

Pentru cronometrare se va folosi aplicația Enduro App. Fiecărui concurent îi este alocat un cip, pe care are obligația să-l introducă în/să-l apropie de stațiile receptoare (în funcție de sistemul folosit), de fiecare dată când acestea sunt prezente.

La fiecare stație va exista un voluntar care va observa și ajuta, în caz de nevoie, la introducerea cipurilor în stațiile de recepție. Locațiile unde se află stațiile de recepție sunt evidențiate prin plăcuțe galbene, special înscripționate.

Clasamentul inițial va fi afișat de către responsabilii de cronometrare și organizatori, în zona de start, începând cu ora 17.30. Timp de 30 de minute, în intervalul 17.30 – 18.00, concurenții pot depune contestații, respectând procedura detaliată la punctul 11 din prezentul regulament.

Clasamentul final, după soluționarea posibilelor contestații, va fi afișat de către organizatori în zona de start a concursului.

Clasamentul final se bazează pe rezultatele înregistrare în stațiile receptoare ale sistemului de cronometrare și va include suma timpilor realizați în fiecare probă specială de către participanții la fiecare categorie, rezultate care țin seama de contestațiile adresate clasamentului inițial. Cea mai mică sumă a timpilor este câștigătoare.

Se vor acorda premii doar primilor trei clasați din fiecare categorie și doar dacă au parcurs integral toate probele speciale din cocnrus. Premiile vor fi oferite în bani și se vor acorda în data de 14 octombrie, la ora 18.00. Valoarea premiilor/categorie este: Loc 1 – 500 lei, loc 2 – 400 lei, loc 3 – 300 lei.

9. ASISTENȚĂ TEHNICĂ, MEDICALĂ ȘI ALIMENTARĂ

Este recomandat ca fiecare concurent să abordeze cursa în funcție de pregătirea și abilități fizice proprii.

Fiecare concurent trebuie să aibă asupra sa un telefon mobil pentru a contacta sau a putea fi contactat de către organizatori, în caz de nevoie.

Asistența tehnică admisă în competiție se rezumă la înlocuirea sau repararea componentelor bicicletei, cu excepția cadrului.

În cazul oricărei defecțiuni tehnice concurentul va opri pe partea dreaptă a drumului, pe cât posibil în afara traseului și nu va împiedica buna desfășurare a competiției.

Se va asigura asistență medicală în zona de start/sosire. La fața locului va fi prezent un echipaj Salvamont, care va fi responasabil de gestionarea posibilele situații de urgență apărute.

Vor fi disponibile două zone de alimentare și hidratare, în care participanților le este permis să se alimenteze din mers sau de pe loc. Acestea sunt amplasate în zona de start și zona de intersecție a tranferului dintre probele speciale.

Aruncarea ambalajelor și a bidoanelor este permisă doar în zona de alimentare/hidratare.

10. ECHIPAMENT OGLIGATORIU

Bicicleta folosită în cadrul competiției trebuie să asigure maximă siguranță și eficiență din punct de vedere mecanic, cu frâne eficiente pe ambele roți.

Casca de ciclism este obligatorie și trebuie purtată pe toată durata desfășurării concursului (excepție zonele de transfer). Numărul de concurs (furnizat de către organizatori), va fi montat la vedere pe ghidonul bicicletei, fiind interzisă decuparea sau modificarea acestuia.

Organizatorii recomandă purtarea de ochelari, genunchiere, cotiere, mănuși și rucsac care să conțină pelerină de ploaie, kit de pană, trusă scule, harta traseelor, apă și hrană.

Bicicletele electrice NU sunt permise.

11. CONTESTAȚII

Orice concurent poate depune o contestație împotriva altui concurent, care nu a respectat regulamentul competiției sau împotriva deciziilor organizatorilor, în decursul unui interval de 30 min, în ziua concursului, în perioada 17.30 – 18.00.

Contestația se face prin completarea unei cereri, la oficiul de înregistrare. Cerere va fi adresată organizatorilor care o vor prelua, evalua și lua o decizie finală. În luarea deciziei finale se va ține cont de informațiile furnizate de cei mai apropiați voluntari din punctele de control aflate pe traseu (față de locul în care a avut loc încălcarea regulamentului), precum și de opinia resposabilului de cronometrare. Termenul de soluționare se va realiza în 20 min. de la recepționarea acesteia, iar rezultatul final va fi comunicat în mod direct reclamantului.

Dacă contestația va fi acceptată și solicitantul trebuie să ocupe un loc pe podiumul de premiere sau a fost greșit plasat în primele 3 poziții premiate (ca urmare a erorii reclamate), organizatorul își asumă răspunderea și va oferi premiul cuvenit reclamantului.

Orice contestație primită după ora 18.00 nu va fi luată în considerare de către organizatori.

12. DESCALIFICAREA

Descalificarea se aplică în următoarele situații:

  • Lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu;
  • Neparcurgerea în totalitate sau scurtarea traseului;
  • Comportamentul nesportiv față de concurenți, spectatori și organizatori;
  • Utilizarea ajutoarelor din afara concursului;
  • Consumul de alcool sau substanțe dopante;
  • Abandonarea ambalajelor sau deșeurilor de orice fel, în alte locuri decât cele prevăzute de organizatori;
  • Nerespectarea regulilor competiției și indicațiilor organizatorilor.

Constatarea îndeplinirii unei situații de descalificare poate fi făcută de oricare dintre voluntarii implicați în organizarea concursului. În cazul descalificării concurentului i se comunică la următorul punct de control de pe traseu că este descalificat, dar îi este permisă continuarea cursei până la final. Descalificarea poate fi contestată respectând pașii descriși la punctul 11 din prezentul regulament.

13. RESPONSABILITĂȚI PARTICIPANȚI

Toți participanții la Straja MTB Enduro participă pe proprie răspundere și sunt responsabili pentru propria siguranță. Concurenții sunt obligați să semneze declarația pe proprie răspundere și să-și asume riscurile ce pot rezulta prin participarea la acest concurs.

Participanții trebuie să utilizeze o bicicletă mountain bike și sunt obligați să poarte cască de protecție pe toată durata desfășurării competiției.

Participanții trebuie să citească prezentul regulament și să dețină adeverință medicală (clinic sănătos), asigurare în caz de accident (pentru clasa HOBBY) sau licență FRC (pentru clasa LICENȚIAȚI), valabile în momentul desfășurării concursului.

Numărul de concurs va fi montat la vedere pe ghidonul bicicletei, fiind interzisă decuparea sau modificarea acestuia, nefolosirea sau pierderea lui însemnând lipsa încadrării în clasament.

Participanții trebuie să urmeze indicațiile organizatorilor și a personalului implicat în desfășurarea competiției și să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător.

În caz de abandon, participanții trebuie să anunțe organizatorii, prin comunicarea directă a deciziei către cel mai apropiat punct de control de pe traseu.

14. DREPTURI ORGANIZATORI

Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii și personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, accident sau pagube de orice natură.

Organizatorii își rezervă dreptul de a face modificări neanunțate în prealabil asupra regulamentului, traseelor concursului, numărului de probe speciale, etc. În cazul unor situații de urgență precum: condiții meteo nefavorabile sau contexte ce țin de siguranța participanților, modificările pot surveni chiar și cu scurt timp înainte de începerea concursului.

În cazul în care desfășurarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră sau de evenimente meteo nefavorabile, organizatorul are dreptul să decidă, după caz, anulare / amânarea / oprirea / devierea / prelungirea concursului sau modificarea traseului.

În cazul anulării evenimentului, participanții vor beneficia de restituirea taxei de participare în procent de 70% din valoarea acesteia.